Genopslag: Ledig bevilling til Thisted Svane Apotek

4. november 2020

Bevillingen til at drive Thisted Svane Apotek er ledig pr. 1. juni 2021.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Thisted Svane Apotek er beliggende i postnummer 7700

Thisted Svane Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1029 af 27. juni 2020 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

OBS! På grund af COVID19 kan der forekomme ændringer i den måde samtaler afholdes på med ansøgere. Ændringerne kan bestå i, at samtaler afholdes ved brug af Skype eller Microsoft team. Ligeledes kan der forekomme ændringer i tidspunkter for frister og samtaler. Ændringerne kan ske med kort varsel. Lægemiddelstyrelsen kan derfor ikke garantere, at processen i ovennævnte vejledning følges som sædvanligt.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 4. december 2020 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Thisted Svane Apotek nr. 39

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Thisted Svane Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Louise Holm Nielsen på mail: Send en mail og telefon: 23812542 eller ved henvendelse til Thomas Malthe Trier Jacobsen på mail: Send en mail og telefon: 93596425.

Distributionsenheder af Thisted Svane Apotek

Apoteksfilialer

Fjerritslev Apotek

Der er til apoteket meddelt påbud, om at apoteket skal opretholde apoteksfilialen Fjerritslev Apotek jf. lov om apoteksvirksomhed (lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018) § 7, stk. 1.

Håndkøbsudsalg

Hundborg

Vorupør

Vildsund

Snedsted

Thorup

Frøstrup

Vesløs

Østerild

Medicinudleveringssteder

Amtoft

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.