Ledig bevilling til Aarhus Stjerne Apotek

24. november 2020

Bevillingen til at drive Aarhus Stjerne Apotek er ledig pr. 1. maj 2021.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Aarhus Stjerne Apotek er beliggende i postnummer 8200

Aarhus Stjerne Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1029 af 27. juni 2020 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Aarhus Stjerne Apotek har en dosispakkefunktion tilknyttet apoteket. Dosispakkefunktionen skal overtages af den tiltrædende apoteker.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

OBS! På grund af COVID19 kan der forekomme ændringer i den måde samtaler afholdes på med ansøgere. Ændringerne kan bestå i, at samtaler afholdes ved brug af Skype eller Microsoft team. Ligeledes kan der forekomme ændringer i tidspunkter for frister og samtaler. Ændringerne kan ske med kort varsel. Lægemiddelstyrelsen kan derfor ikke garantere, at processen i ovennævnte vejledning følges som sædvanligt.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 5. januar 2021 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Aarhus Stjerne Apotek nr. 352

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Aarhus Stjerne Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Thomas Malthe Trier Jacobsen på mail: Send en mail og telefon: 93596425.

Distributionsenheder af Aarhus Stjerne Apotek

Apoteksfilialer

Stjerneapoteket Storcenter Nord (frivillig filial)

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.