Ledig bevilling til Ebeltoft Apotek

27. april 2020

Bevillingen til at drive Ebeltoft Apotek er ledig pr. 1. januar 2021.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Ebeltoft Apotek er beliggende i postnummer 8400.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

OBS! På grund af COVID19 kan der forekomme ændringer i den måde samtaler afholdes på med ansøgere. Ændringerne kan bestå i, at samtaler afholdes ved brug af Skype eller Microsoft team. Ligeledes kan der forekomme ændringer i tidspunkter for frister og samtaler. Ændringerne kan ske med kort varsel. Lægemiddelstyrelsen kan derfor ikke garantere, at processen i ovennævnte vejledning følges som sædvanligt.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 25. maj 2020 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Ebeltoft Apotek nr. 70

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Ebeltoft Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Louise Holm Nielsen på mail: Send en mail og telefon: 23812542.

Distributionsenheder af Ebeltoft Apotek

Apoteksfilialer

Kolind Apotek

Der er til apoteket meddelt påbud, om at apoteket skal opretholde apoteksfilialen Kolind Apotek jf. bekendtgørelse nr. 1680 af 18. december 2016 om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere § 9.

Rønde Apotek

Apoteksudsalg

Mols Apoteksudsalg

Der er til apoteket meddelt påbud, om at apoteket skal opretholde apoteksudsalget på Mols jf. bekendtgørelse nr. 1680 af 18. december 2016 om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere § 10.

Håndkøbsudsalg

Spar Feldballe

DagliBrugsen Helgenæs

DagliBrugsen Tirstrup

Min Købmand Balle

Mols Super

DagliBrugsen Nimtofte (er den 1. april 2020 omdannet til et medicinudleveringssted).

SuperBrugsen Ryomgård

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.