Ledig bevilling til Esbjerg Krone Apotek (Genopslag)

Opdateret 6. maj 2020

Bevillingen er ledig til overtagelse hurtigst muligt og senest 1. oktober 2020.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Esbjerg Krone Apotek er beliggende i postnummer 6700.

Esbjerg Krone Apoteks oprettede filial – Esbjerg Krone Apotek Broen er afhændet af afgående apoteker til en anden bevillingshaver med overtagelse på datoen fra apotekerens fratræden på Esbjerg Krone Apotek.

Esbjerg Krone Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1635 af 27. december 2020 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Esbjerg Krone Apotek er blevet beskikket til at varetage vagttjeneste efter liste A i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2022. 

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

OBS! På grund af COVID19 kan der forekomme ændringer i den måde samtaler afholdes på med ansøgere. Ændringerne kan bestå i, at samtaler afholdes ved brug af Skype eller Microsoft team. Ligeledes kan der forekomme ændringer i tidspunkter for frister og samtaler. Ændringerne kan ske med kort varsel. Lægemiddelstyrelsen kan derfor ikke garantere, at processen i ovennævnte vejledning følges som sædvanligt.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 3. juni 2020 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Esbjerg Krone Apotek nr. 158

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Esbjerg Krone Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Louise Holm Nielsen på mail og telefon: 23812542.

Distributionsenheder af Esbjerg Krone Apotek

Der er ingen distribuerende enheder under Esbjerg Krone Apotek

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.