Ledig bevilling til Gl. Kongevej Apotek (genopslag)

27. april 2020, Opdateret 27. maj 2020

Bevillingen til at drive Gl. Kongevej Apotek er ledig pr. 1. oktober 2020.

Gl. Kongevej Apotek har siden 2005 været tilknyttet Frederiksberg Apotek som supplerende enhed.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Gl. Kongevej Apotek er beliggende i postnummer 1850.

Gl. Kongevej Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1635 af 27. december 2019 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

OBS! På grund af COVID19 kan der forekomme ændringer i den måde samtaler afholdes på med ansøgere. Ændringerne kan bestå i, at samtaler afholdes ved brug af Skype eller Microsoft team. Ligeledes kan der forekomme ændringer i tidspunkter for frister og samtaler. Ændringerne kan ske med kort varsel. Lægemiddelstyrelsen kan derfor ikke garantere, at processen i ovennævnte vejledning følges som sædvanligt.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 25. juni 2020 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Gl. Kongevej Apotek nr. 262

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Gl. Kongevej Apotek kan rekvireres ved henvendelse til afgående apoteker Lone Aagaard på mail: Send en mail og telefon: 51214474.

Distributionsenheder af Gl. Kongevej Apotek

Der er ingen distribuerende enheder under Gl. Kongevej Apotek.

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.