Ledig bevilling til Helsingør Stengades Apotek

10. august 2020

Bevillingen til at drive Helsingør Stengades Apotek er ledig pr. 1. januar 2021.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Helsingør Stengades Apotek er beliggende i postnummer 3000.

Helsingør Stengades Apoteks oprettede filial - Prøvestens Apotek er afhændet af afgående apoteker til en anden bevillingshaver med overtagelse samtidigt med afståelsen af apoteket. Apoteksfilialen indgår således ikke i opslaget.

Helsingør Stengades Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1029 af 27. juni 2020 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillingerer d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

OBS! På grund af COVID19 kan der forekomme ændringer i den måde samtaler afholdes på med ansøgere. Ændringerne kan bestå i, at samtaler afholdes ved brug af Skype eller Microsoft team. Ligeledes kan der forekomme ændringer i tidspunkter for frister og samtaler. Ændringerne kan ske med kort varsel. Lægemiddelstyrelsen kan derfor ikke garantere, at processen i ovennævnte vejledning følges som sædvanligt.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 7. september 2020 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Helsingør Stengades Apotek nr. 238

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Helsingør Stengades Apotek kan rekvireres ved at kontakte afgående apoteker Niels Hamborg Jensen på mail Send en mail eller på telefon 49218600 eller 23366689.

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.