Ledig bevilling til Horsens Løve Apotek

27. november 2020

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Horsens Løve Apotek er beliggende i postnummer 8700

Horsens Løve Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1029 af 27. juni 2020 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Horsens Løve Apotek er blevet beskikket til at varetage vagttjeneste efter liste B med farmaceutbemanding i perioden 1. januar 2018 – 31. december 2022. 

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

OBS! På grund af COVID19 kan der forekomme ændringer i den måde samtaler afholdes på med ansøgere. Ændringerne kan bestå i, at samtaler afholdes ved brug af Skype eller Microsoft team. Ligeledes kan der forekomme ændringer i tidspunkter for frister og samtaler. Ændringerne kan ske med kort varsel. Lægemiddelstyrelsen kan derfor ikke garantere, at processen i ovennævnte vejledning følges som sædvanligt.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 5. januar 2021 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Horsens Løve Apotek nr. 166

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Horsens Løve Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Thomas Malthe Trier Jacobsen på mail: Send en mailog telefon: 93596425.

Distributionsenheder af Horsens Løve Apotek

Apoteksfilialer

Hovedgård Apotek

Der er til apoteket meddelt påbud, om at apoteket skal opretholde apoteksfilialen Hovedgård Apotek jf. lov om apoteksvirksomhed (lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018) § 7, stk. 1.

Håndkøbsudsalg

DagliBrugsen Søvind

Gedved

Elite Købmanden, Endelave

Kiosken Spedalsø Torv

Hatting Brugs

Kagehuset i Egebjerg

Rema 1000

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.