Man kan fortsat få ekspederet recepter fra læger i Storbritannien i resten af 2020

18. marts 2020

Privatpersoner kan fortsat få ekspederet recepter fra læger i Storbritannien frem til slutningen af 2020. Krav til indhold af recepterne er fortsat det samme. Der er således ingen ændringer i reglerne om anerkendelse af recepter udskrevet af læger fra Storbritannien frem til slutningen af 2020. 

Bemærk at Jersey og Guernsey (engelske øer) ikke er medlem af EU eller EØS.

Udtrædelsesaftale vedtaget mellem EU og Storbritannien

Den britiske regering og de 27 resterende EU-medlemslande er blevet enige om en udtrædelsesaftale, der fastsætter betingelserne og reglerne for, hvordan Storbritannien forlader EU. Du kan finde udtrædelsesaftalen på EU-Kommissionens hjemmeside.

Aftalen indebærer bl.a., at en overgangsperiode træder i kraft på udtrædelsesdatoen den 31. januar 2020 og løber frem til udgangen af 2020 med mulighed for et eller to års forlængelse. I den periode vil Storbritannien ikke længere være EU-medlem og derfor ikke være repræsenteret i EU’s institutioner, men alle EU’s regler vil stadig gælde for britiske borgere og virksomheder.

Af udtrædelsesaftalen fremgår det desuden, at enhver henvisning til medlemsstaterne i EU-retten, som implementeret og anvendt af medlemsstaterne, i overgangsperioden skal forstås således, at den omfatter Storbritannien. 

I overgangsperioden vil EU og Storbritannien kunne forhandle om, hvordan det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien skal se ud, fx ved forhandling om en fremtidig handelsaftale. Overgangsperioden kan forlænges i op til 24 måneder, hvis både EU og Storbritannien er enige om det.