Regler for recepter

Opdateret 12. september 2022

Når apotekerne skal ekspedere recepter fra læger, er der en række regler der skal overholdes.

Læs mere om reglerne i receptbekendtgørelsen (bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler) på retsinformation.

Apotekerne ekspederer overvejende elektroniske recepter. Recepter skal som udgangspunkt udstedes elektronisk i det Fælles Medicinkort. Kun i særlige tilfælde kan ordinationen ske skriftligt, via telefax eller telefonisk.

Apotekerne må ikke ekspedere recepter på lægemidler uden en dansk markedsføringstilladelse, med mindre der foreligger en udleveringstilladelse fra ordinerende læge/dyrlæge/hospital.

Apoteker kan også ekspedere recepter på magistrelle lægemidler. Magistrelle lægemidler er lægemidler, der tilberedes på et apotek til den enkelte patient eller det enkelte dyr efter recept fra en læge eller en dyrlæge. Der gælder særlige regler for magistrelt fremstillede lægemidler.

Recepter udstedt af læger og tandlæger i andre EU/EØS lande kan ekspederes på danske apoteker. Der gælder særlige regler udenlandske recepter.