Ophævelse af generisk substitution for visse lægemidler til behandling af epilepsi

6. marts 2020

Generisk substitution for lægemidler der indeholder carbamazepin og valproat, bliver ophævet d. 9. marts 2020.

Ændringen sker i overensstemmelse med information på vores hjemmeside og retsinformation.dk, hvor det fremgår, at lægemidler der indeholder valproat og carbamazepin ikke kan substitueres.

Der vil fortsat være generisk substitution mellem et lægemiddel og parallelimport af samme lægemiddel.