Virtuelle/telemedicinske forsøg

3. marts 2020

Der er i dag stigende fokus på, hvordan det gøres lettere at rekruttere forsøgsdeltagere, hvordan muligheden for deltagelse i kliniske forsøg øges for folk med bopæl langt fra hospitaler, samt hvordan det gøres lettere at fastholde forsøgsdeltagere i fx langtids follow up. Som et led i at understøtte dette fokus vil vi løbende udarbejde spørgsmål-svar på regulatoriske udfordringer i forbindelse med virtuelle/telemedicinske forsøg.

Vi opfordrer til at tage kontakt til os (Send en mail), hvis man har regulatoriske udfordringer i forbindelse med virtuelle forsøg. Vi vil så vurdere, om det er et emne, som kan tilføjes i vores spørgsmål-svar. Vores første spørgsmål-svar drejser sig om levering af forsøgslægemidler direkte til forsøgsdeltagere i kliniske forsøg.

Læs vores spørgsmål-svar her