Status på behandlede indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19 Vaccine AstraZeneca efter vaccination af mere end 140.000 danskere

18. marts 2021

Over 140.000 danskere er vaccineret med COVID-19 Vaccine AstraZeneca. 449 indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19 Vaccine AstraZeneca er behandlet pr. 16. marts 2021. De fleste er kendte og forbigående bivirkninger. Der er behandlet 8 tilfælde af anafylaksi. 10 indberetninger om blodpropper, herunder 1 tilfælde om et dødsfald med blodpropper, lavt antal blodplader og blødning, er under behandling.

Over 140.000 borgere i Danmark er nu vaccineret mod COVID-19 med AstraZenecas vaccine. Heraf har over 500 borgere fået anden dosis af vaccinen.

Lægemiddelstyrelsen har frem til 16. marts 2021 modtaget 16.998 indberetninger om formodede bivirkninger ved vaccinen. Heraf er 449 indberetninger behandlet. Indberetninger om formodede alvorlige bivirkninger behandles først.

Langt de fleste indberettede formodede bivirkninger er milde og moderate. De omhandler hovedsageligt kendte og forbigående bivirkninger som f.eks. feber, hovedpine, kulderystelser og muskel- og ledsmerter.

Når en vaccine aktiverer immunsystemet, vil mange opleve influenzalignende symptomer. Det er helt almindeligt og et tegn på, at kroppens immunsystem reagerer på vaccinen. Reaktionerne ses ved de fleste typer vacciner, og de plejer at være overstået inden for en dag eller to. Omvendt er mangel på symptomer fra immunsystemet ved vaccination ikke ensbetydende med manglende effekt af vaccinen. Det er bare forskelligt fra person til person hvordan man reagerer på en vaccination.

Allergiske reaktioner

Der er, som forventet, også indberettet formodede bivirkninger i form af allergiske reaktioner på AstraZeneca.

Som ved alle vaccinationer er der en lille risiko for sjældne, men kraftige allergiske reaktioner, herunder såkaldte anafylaktiske reaktioner, som kan være livstruende, hvis de ikke behandles omgående.

Lægemiddelstyrelsen har vurderet 10 indberetninger om kraftige allergiske reaktioner efter vaccination med Covid-19 vaccine AstraZeneca. Alle 10 tilfælde vurderes at være relateret til vaccinen, og alle var forbigående. I 8 af de 10 sager krævede reaktionerne behandling og efterfølgende observation af personalet på vaccinationsstedet eller i andet regi. For andre medførte symptomerne en kortvarig indlæggelse til observation på hospitalet. Lægemiddelstyrelsen har vurderet, at der i 8 tilfælde er tale om egentlige anafylaktiske reaktioner (anafylaksi i henhold til Brighton klassifikationen). Alle tilfælde af anafylaksi opstod efter 1. vaccination.

Lægemiddelstyrelsen følger og vurderer udviklingen af anafylaksi nøje i samarbejde med EMA og andre lægemiddelmyndigheder i EU og globalt.

Indberetninger om blodpropper og blødninger

Lægemiddelstyrelsen har – ligesom i andre lande - modtaget indberetninger om blodpropper efter vaccination.

Lægemiddelstyrelsen er ved at behandle 10 indberetninger, hvor blodpropper eller symptomer på blodpropper, der er opstået efter vaccination, er beskrevet i indberetningerne. Det kan på nuværende tidspunkt ikke konkluderes, om der kan være en sammenhæng med vaccinen, da sagerne ikke er færdigbehandlede.

Én af indberetningerne vedrører et dødsfald efter vaccination. Den afdøde havde et usædvanligt sygdomsbillede med lavt antal blodplader, blodpropper i små og store kar samt blødning.

Der er i andre lande indberettet enkelte lignende tilfælde med borgere, som har haft et lavt antal blodplader i blodet, blødninger og blodpropper, efter de har fået vaccinen.

Lægemiddelstyrelsen er i samarbejde med EMA og de andre nationale lægemiddelmyndigheder i EU ved at undersøge og vurdere sager om blodpropper, lavt antal blodplader og blødninger. Det kan på nuværende tidspunkt ikke konkluderes, om der er en sammenhæng med vaccinen. 

Læs mere om tidligere statusmeddelelser om overvågning af COVID-19 Vaccine AstraZeneca:

Nyhed på lmst.dk fra 11. marts: Status på behandlede indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19 Vaccine AstraZeneca efter vaccination af mere end 136.090 danskere

Nyhed på lmst.dk fra 4. marts: Status på behandlede indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19 Vaccine AstraZeneca efter vaccination af mere end 87.000 danskere

Nyhed på lmst.dk fra 25. februar: Status på behandlede indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19 Vaccine AstraZeneca efter vaccination af mere end 43.000 danskere

Nyhed på lmst.dk fra 18. februar: Status på behandlede indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19 Vaccine AstraZeneca efter vaccination af mere end 18.000 danskere

Lægemiddelstyrelsen tema om indberettede bivirkninger ved COVID-19-vacciner.