Bekendtgørelse om euforiserende stoffer – 2 nye stoffer tilføjet

12. april 2021

I Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 950 af 23. juni 2020 om euforiserende stoffer er der fra den 2. april 2021 optaget følgende nye stoffer på bilag 1. 
Oplysningerne er primært relevante for virksomheder med tilladelse til at håndtere euforiserende stoffer.

Som det fremgår, optages der følgende stoffer på liste B: 

  • 132 a. 4F-MDMB-BICA (N-(1-methoxycarbonyl-2,2-dimethylpropyl)-1-(4-fluorobutyl)-1H-indol-3-carboxamid). 
  • 189 a. MDMB-4en-PINACA (N (1 methoxycarbonyl 2,2 dimethylpropyl)-1-(pent-4-enyl)-1H-indazol-3-carboxamid).

Efter den 2. april 2021 må disse stoffer kun håndteres med tilladelse fra Lægemiddelstyrelsen. Import og eksport af disse stoffer må desuden kun foretages, såfremt Lægemiddelstyrelsen i hvert enkelt tilfælde har udstedt et certifikat.

De 2 stoffer må dermed udelukkende anvendes i medicinsk eller videnskabeligt øjemed.
 
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse via e-post: Send en mail