Bevilling til at drive Bagsværd Apotek

21. september 2021

Lægemiddelstyrelsen har den 15. september 2021 meddelt at Jacob Lenau får bevilling til at drive Bagsværd Apotek.

Der har været 7 ansøgere til bevillingen.

Bevillingen har været opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed §15, stk. 1 og stk. 2.