EMA har igangsat en løbende vurdering af COVID-19-vaccine fra CureVac

12. februar 2021

Det europæiske lægemiddelagentur, EMA er gået i gang med en løbende vurdering af data fra forsøg med en mulig vaccine mod COVID-19 fra producenten CureVac.

Det europæiske lægemiddelagentur EMA har i dag igangsat en løbende vurdering af en mulig COVID-19-vaccine fra producenten CureVac. Den løbende vurdering er sat i gang for at være på forkant og spare administrativ tid i godkendelsesprocessen uden at slække på kravene til dokumentation for vaccinens effekt, sikkerhed og kvalitet.

I en løbende vurdering bliver data fra de forskellige faser i udviklingen af vaccinen vurderet efterhånden, som de bliver genereret. Normalt starter vurderingen først, når al data er tilgængeligt.

De data, som EMA nu er gået i gang med at vurdere, stammer fra de første laboratorieundersøgelser, dyreforsøg og tidlige kliniske forsøg på voksne mennesker. Indtil videre tyder resultaterne på, at vaccinen udløser produktion af antistoffer og T-celler (celler i immunsystemet, kroppens naturlige forsvar), der er målrettet mod virussen.

EMA kan først komme med sin endelige konklusion, når data fra de sidste faser af vaccineudviklingen er klar og grundigt vurderet af EMA.

CureVac er i øjeblikket i gang med at udføre store kliniske forsøg med flere tusinde forsøgspersoner for at vurdere vaccinens sikkerhed og effekt mod COVID19-virus. EMA vil evaluere resultaterne fra forsøgene løbende og så snart, de er tilgængelige.

Sådan forventes vaccinen fra CureVac at virke

CureVac’s COVID-19-vaccine virker ved at styrke kroppens evne til at forsvare sig mod infektion med coronavirus SARS-CoV-2.

Vaccinen indeholder genetiske koder (mRNA) for spike-proteinet, der er coronavirussets særlige overfladeprotein. MRNA i vaccinen er pakket ind i små fedtpartikler, som forhindrer det i at blive hurtigt nedbrudt.

Kroppens celler omdanner mRNA til spike-proteiner. Proteinet bliver synligt for immuncellerne i kroppen, som derefter producerer antistoffer, der genkender virus. Det betyder at immunforsvaret herefter er er bedre rustet til at kunne bekæmpe virus. vaccineret person kommer i kontakt med SARS-CoV-2-virusset efter fuld vaccination, vil virusset blive fjernet.

Læs mere:

EMA’s pressemeddelelse: EMA starts rolling review of CureVac’s COVID-19 vaccine (CVnCoV). 

Lægemiddelstyrelsens tema om COVID-19: Vacciner mod COVID-19.

Lægemiddelstyrelsens tema om godkendte vacciner mod COVID-19.