EMA’s første sikkerhedsopdatering om Vaxzevria (AstraZenecas vaccine mod COVID-19): Sjældent syndrom med kombination af blodpropper, blødning og lavt antal blodplader undersøges, men ingen ændring i brugen af vaccinen

30. marts 2021

Den europæiske bivirkningskomité, PRAC, har på baggrund af en gennemgang af de nyeste sikkerhedsdata konkluderet, at der ikke er grundlag for at ændre anbefalingerne om, hvordan AstraZenecas vaccine mod COVID-19 Vaccine bør anvendes. Alvorlige allergiske reaktioner vil blive tilføjet til produktinformationen. Et muligt signal om sjældent syndrom med blodpropper, blødning og lavt antal blodplader undersøges nærmere.

Fordelene ved Vaxzevria (tidligere kaldet COVID-19 Vaccine AstraZeneca) i forhold til at forebygge COVID-19 opvejer fortsat risici i form af bivirkninger, og der er ikke er grundlag for at ændre i produktresuméet vedrørende brugen af vaccinen.

Det er konklusionen i den første sikkerhedsopdatering om Vaxzevria, som det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) i dag har offentliggjort.

Fra markedsføringstilladelsen blev givet i EU den 29. januar 2021 til den 25. marts 2021 er mere end 10 millioner doser af AstraZenecas vaccine mod COVID-19 administreret i EU/EØS[1].

Den 22. marts 2021 var der inkluderet 28.041 indberetninger om formodede bivirkninger i den europæiske bivirkningsdatabase, EudraVigilance, der vedrører vaccination med omkring 9,2 millioner doser Vaxzevria i EU/EØS.

Sikkerhedsopdateringer for Vaxzevria

Sikkerhedsopdateringen bygger på konklusionerne fra den europæiske bivirkningskomite, PRAC, som drøftede vaccinens sikkerhedsdata på møder d. 8.-11. marts, d. 18. marts og d. 25. marts 2021.

De data, der blev gennemgået, er sikkerhedsdata om Vaxzevria fra hele verden, herunder også den seneste månedlige sikkerhedsrapport udarbejdet af vaccineproducenten AstraZeneca.

Gennemgang af alvorlige allergiske reaktioner (anafylaksi)

Indberetninger om formodede tilfælde af anafylaksi efter vaccination med Vaxzevria blev vurderet af den europæiske bivirkningskomite, PRAC.

Særligt de 41 tilfælde rapporteret til den europæiske bivirkningsdatabase, EudraVigilance, vedrørende omkring 5 millioner vaccinationer i Storbritannien (UK) (pr. 16. februar 2021) blev vurderet på PRAC-mødet den 8.-11. marts 2021.

Efter PRACs vurdering vil anafylaksi og andre allergiske (overfølsomheds) reaktioner nu blive inkluderet i EU-produktinformationen som kendte bivirkninger. Hyppigheden af disse bivirkninger kan endnu ikke estimeres. Anafylaksi overvåges fortsat nøje.

Information om håndtering af anafylaktiske reaktioner er allerede beskrevet i den godkendte produktinformation for Vaxzevria og bliver ikke opdateret.

Gennemgang af muligt signal om blodpropper (emboliske og trombotiske tilfælde)

Der er indberettet tilfælde af blodpropper som formodet bivirkning efter vaccination med Vaxzevria.

PRAC har drøftet disse indberetninger på møder d. 8.-11. marts og derefter. D. 18. marts foretog PRAC i samarbejde med eksperter i blodsygdomme en foreløbig vurdering af de tilgængelige data fra den europæiske bivirkningsdatabase, EudraVigilance, kvalitetsdata, kliniske data, præ-kliniske data og videnskabelig litteratur samt data fra vaccineproducenten.

Følgende blev konkluderet:

Der er ikke fundet problemer med fremstillingsprocessen eller vaccinens kvalitet ved nogle af de partier (batches) af vaccinen, der er blevet anvendt.

Overordnet set er antallet af indberetninger om tromboemboliske tilfælde indberettet til den europæiske bivirkningsdatabase, EudraVigilance, i forhold til antallet af vaccinerede personer, lavere end forekomsten i den generelle befolkning.

Der er dog en mulig sammenhæng mellem Vaxzevria og meget sjældne tilfælde af et særligt syndrom, som er en kombination af blodpropper og lavt antal blodplader (trombocytopeni), og ledsaget af blødning. Dette inkluderer tilfælde af dissemineret intravaskular koagulation (DIC) (hvor blodpropper opstår samtidigt i flere blodårer) og cerebral venøs sinustrombose (CVST) (hvor blodpropper i hjernen forhindrer at blodet kan strømme ud af hjernen).

De fleste af disse tilfælde opstod inden for de første 14 dage efter vaccination. De forekom hovedsageligt i folk under 55 år, og de fleste tilfælde er set hos kvinder, men dette kan meget vel skyldes den øgede anvendelse af vaccinen i netop denne population. Nogle tilfælde havde dødeligt udfald. I PRACs indledende vurdering blev antallet af indberetninger sammenlignet med forekomsten af disse tilfælde i den generelle befolkning i EU før COVID-19-pandemien. Denne sammenligning viste en øget forekomst hos vaccinerede personer. Der sås dog ikke en øget forekomst hos de ældre aldersgrupper, der var blevet vaccineret med Vaxzevria.

Der er ikke påvist en sammenhæng mellem vaccinen og det særlige syndrom med DIC og CVST, men en sammenhæng kan ikke udelukkes og kræver derfor yderligere undersøgelser.

Personer, der er blevet vaccineret, bør instrueres i at søge øjeblikkelig lægehjælp, hvis de udvikler symptomer såsom åndenød, brystsmerter, hævede ben og/eller vedvarende mavesmerter efter vaccination. Derudover skal enhver med neurologiske symptomer, herunder svær eller vedvarende hovedpine eller sløret syn efter vaccination, og enhver som efter få dage oplever hudblødninger (herunder petekkier) ud over på injektionsstedet, straks søge lægehjælp.

Produktinformationen for Vaxzevria, er blevet opdateret med disse advarsler, og Sikkerhedsinformation om AstraZeneca-vaccinen (DHPC) er d. 24. marts 2021 blevet udsendt til læger.

Baseret på de tilgængelige data om blodpropper, har PRAC vurderet, at fordelene ved Vaxzevria i forebyggelsen mod COVID-19 og relaterede dødsfald fortsat overstiger risici ved vaccinen, og vaccinen kan fortsat anvendes, mens yderligere data indsamles og vurderes.

Gennemgang af muligt signal om immun trombocytopeni (lavt antal blodplader)

For alle COVID-19-vacciner, der anvendes i EU, har den europæiske bivirkningskomité, PRAC, indledt en vurdering af immun trombocytopeni (ITP, lavt antal blodplader, der kan føre til blå mærker og blødning), som en mulig bivirkning efter vaccination. For nuværende er der ikke etableret en årsagssammenhæng (kausalitet) mellem ITP og vacciner mod COVID-19, men vurderingen fortsættes i PRAC.

Læs mere:

Referat af møde i den europæiske bivirkningskomite, PRAC, d. 8.-11. marts 2021; Meeting Highlights from the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) 8-11 March 2021

Lægemiddelstyrelsen, d. 18. marts 2021: Status på lægemiddelmyndighedernes undersøgelser af blodpropper efter AstraZeneca-vaccinationer

Nyhed fra EMA: COVID-19 vaccine safety update for Vaxzevria: 30 March 2021[1] Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) indsamler disse data fra EU-medlemslande såvel som fra de yderligere lande i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) Norge, Island og Liechtenstein.

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...