Enerzair Breezhaler ændrer tilskudsklausul

7. juli 2021

Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Enerzair Breezhaler med virkning fra den 12. juli 2021 ændrer tilskudsklausul til følgende klausul:

 

”Voksne med astma, hvor behandling med en kombination af LABA + ICS ikke har haft tilstrækkelig effekt”

 

Enerzair Breezhaler, inhalationspulver, hårde kapsler er godkendt til:

  • Vedligeholdelsesbehandling ved astma hos voksne patienter, som ikke er tilstrækkeligt kontrolleret med en vedligeholdelseskombination af en langtidsvirkende beta2-agonist og en høj dosis af et inhalationssteroid, og som har oplevet en eller flere astmaeksacerbationer i det forudgående år.

Lægemiddelstyrelsen orienterer Dansk Selskab for Almen Medicin og Dansk Lungemedicinsk Selskab om ændringen.

 

Generelt klausuleret tilskud

Hvis et lægemiddel har generelt klausuleret tilskud, betyder det, at det kun er patienter, der opfylder nogle særlige betingelser, der kan få tilskud til lægemidlet. Det er den behandlende læge, der vurderer, om en patient er omfattet af de særlige betingelser. Lægen skal i de tilfælde skrive ”Tilskud” på recepten. Tilskuddet bliver automatisk fratrukket prisen ved ekspeditionen på apoteket. Se grænserne for medicintilskud her:medicintilskudsgrænser

Læs Lægemiddelstyrelsens afgørelse (pdf)