Fremtidens kliniske forsøg med medicin kan foregå hjemme fra stuen

20. januar 2021

Medvirk i medicinforsøg hjemme fra din egen stue. Det lyder måske skørt, men ikke desto mindre er det faktisk muligt langt hen ad vejen. Lægemiddelstyrelsen gør i øjeblikket en indsats for at muliggøre, at forskere og lægemiddelvirksomheder kan udføre såkaldte decentrale kliniske forsøg, der ved hjælp af nye teknologier gør det lettere for forsøgsdeltagere at medvirke i forsøgene. Det gør det mere bekvemt for forsøgsdeltageren og højner samtidig effektiviteten. I sidste ende sikrer det hurtigere udvikling af medicin til gavn for patienterne.

Forsøg med medicin på mennesker, også kaldet kliniske forsøg med medicin, er altafgørende for, at vi kan få udviklet den medicin, vi har brug for, hvis vi bliver syge. Men det kan være svært at finde forsøgspersoner til forsøgene, fordi der kan være en del besvær forbundet med at deltage.

Traditionelle kliniske forsøg foregår typisk ét sted - enten på et hospital eller en anden forskningsinstitution. Som forsøgsdeltager kan det betyde mange besøg til hospitalet, hvor forsøget foregår, og derved en masse transporttid frem og tilbage, som kan være byrde for forsøgsdeltagerne – og en hæmsko for rekrutteringen af frivillige forsøgsdeltagere og derved også diversiteten blandt dem.

Kliniske forsøg med medicin flytter hjem hos forsøgsdeltageren

Lægemiddelstyrelsen samarbejder i øjeblikket med bl.a. patienter, forskere og lægemiddelfirmaer om, at kliniske forsøg i udviklingen af medicin i højere grad kan foregå hjemme (decentralt).

Med nye teknologier, som har vundet indpas inden for sundhedsområdet de seneste år, er det blevet muligt at foretage mange dele af et klinisk forsøg hjemme fra forsøgsdeltagernes egen bopæl. De nye teknologier gør det blandt andet muligt at gennemføre online konsultationer med lægen og digital indsamling af kliniske data fra deltagerne. Dette kan f.eks. være via digitale enheder såsom smart watches, der giver langt mere detaljeret viden om sygdomsforløbet, og som ellers ville kræve fysisk tilstedeværelse og kontakt i traditionelle kliniske forsøg. Samtidig kan f.eks. blodprøveudtagning aftales hjemme hos forsøgsdeltageren eller med lokale sundhedsudbydere.

Kliniske forsøg i hjemmet kan på den måde hjælpe med at flytte indsamlingen af data uden for hospitalsmurerne og udnytte digitale teknologier, som kan bringe undersøgelserne direkte til forsøgsdeltageren, snarere end at kræve, at forsøgsdeltageren rejser til hospitalet. Det giver forsøgsdeltagere mulighed for på tværs af landet i langt mere ubesværet grad at tilgå de førende universitetshospitaler uafhængig af mobilitet og fysisk afstand.

Hurtigere udvikling af medicin

Ved at bringe de kliniske forsøg ind i deltagernes eget hjem eller i deres lokale miljøer, reduceres barriererne for at deltage. Jo færre barrierer, jo nemmere vil det også være for forskere og lægemiddelfirmaer at rekruttere forskellige befolkningsgrupper og fastholde dem i forsøgene. Det sikrer diversiteten, som er gunstigt for de kliniske forsøg og vil i sidste ende fremskynde forsøgets gennemførelse, og medicinen vil hurtigere kunne komme ud til patienterne. 

Læs mere om decentrale kliniske forsøg på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: Fremtidens kliniske forsøg med lægemidler sætter borgeren i fokus.