XDenne side indeholder elementer som ikke er optimeret til mobil visning. Du kan klikke på linket nedenfor for at få vist siden i desktop-visning.
Desktop visning

Lægemiddelstyrelsen nedsætter Nationalt Råd for Forsyningssikkerhed

15. november 2021

Udfordringer med lægemidler i restordre er de senere år kommet mere og mere i fokus. For at skabe et fælles billede af forsyningssituationen og sikre bedre information til patienter og læger har Lægemiddelstyrelsen nedsat et nyt Nationalt Råd for Forsyningssikkerhed.

Hovedopgaven for det nye Nationale Råd for Forsyningssikkerhed af lægemidler, hvor både patienter, sundhedspersoner, industri og myndigheder er repræsenteret, er at kortlægge forsyningssituationen på lægemiddelområdet og skabe en fælles forståelse af udfordringerne på området. På den baggrund skal rådet drøfte mulige løsninger og bidrage til at styrke informations- og kommunikationsindsatsen – særligt for at sikre rettidig og fyldestgørende information til patienter og læger.

”Fra Lægemiddelstyrelsens side ser vi frem til at få samlet alle aktørerne på området, så vi kan skabe et fælles billede af forsyningssituationen i Danmark og får et fast forum for dialog med hinanden. Jeg forventer, at vi løbende vil få nogle konstruktive diskussioner med gode input fra de forskellige aktørers synsvinkler,” siger enhedschef Kim Helleberg Madsen, der er formand for rådet.

Første møde finder sted mandag den 15. november, hvor Lægemiddelstyrelsen vil give en status på omfanget af forsyningsvanskeligheder og restordrer. Der vil desuden blive set på indberetninger fra virksomhederne om kommende forsyningsvanskeligheder.

”Det er helt centralt for myndighedernes arbejde, at virksomhederne indberetter forsyningsvanskeligheder i god tid, så potentielle udfordringer kan håndteres i tide. Data indsamlet i de nordiske lande viser, at få virksomheder indberetter forsyningsvanskeligheder senest to måneder før, forsyningsvanskeligheden indtræffer, som lovgivningen foreskriver. Det er et område, vi i fællesskab kan forbedre,” siger Kim Helleberg Madsen.  

Medlemmerne af Nationalt Råd for Forsyningssikkerhed for lægemidler udpeges for to år ad gangen, og der vil som udgangspunkt blive afholdt tre møder om året. 

Læs mere om Nationalt Råd for Forsyningssikkerhed af lægemidler

Medlemmer af Nationalt Råd for Forsyningssikkerhed af lægemidler


 • Amgros
 • Danmarks Apotekterforening
 • Danske Patienter (2 medlemmer)
 • Danske Regioner
 • Foreningen for Parallelimportører af Medicin (FPM)
 • Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler (IGL)
 • Lægeforeningen
 • Lægemiddelindustriforeningen (Lif)
 • Megros
 • Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)
 • Lægemiddelstyrelsen (formand)
 • Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • Sundhedsstyrelsen
 • Sundhedsministeriet