Nationalt råd for forsyningssikkerhed af lægemidler

Opdateret 31. oktober 2023

Nationalt råd for forsyningssikkerhed af lægemidler bidrager til at kortlægge og skabe en fælles forståelse for forsyningssituationen af lægemidler i Danmark. Rådet består af en kreds af relevante aktører - det vil sige patientorganisationer, apoteker, grossister, lægefaglige organisationer, erhvervsorganisationer og myndigheder.

I dette forum drøfter vi i fællesskab den aktuelle forsyningssituation og søger løsninger på generelle forsyningsudfordringer. Målet er, at vi sammen kan bidrage til at styrke informations- og kommunikationsindsatsen om forsyningsvanskeligheder. Særligt rettidig og fyldestgørende information til patienter og læger er i fokus.

Rådets arbejde er afgrænset til forsyningssikkerheden af lægemidler til mennesker og omfatter ikke konkret sagsbehandling af aktuelle forsyningsvanskeligheder.

Rådets sammensætning

Rådet består af medlemmer, der repræsenterer centrale organisationer og myndigheder i Danmark indenfor lægemiddelområdet. Medlemmerne udpeges af Lægemiddelstyrelsen for to år ad gangen efter indstilling fra organisationerne og myndighederne.

Rådets medlemmer er udpeget for perioden 1. november 2023 til 31. oktober 2025.

Organisationer:

 • Amgros – Flemming Sonne, administrerende direktør
 • Danmarks Apotekerforening – Dan Rosenberg Asmussen, viceadministrerende direktør
 • Danske Patienter – Connie Ziegler, projektleder, Gigtforeningen
 • Danske Patienter – Gunnar Gislason, forskningschef, Hjerteforeningen
 • Danske Patienter – Camilla Skødt Bonde, sundhedsfaglig konsulent, Epilepsiforeningen
 • Danske Regioner – Dorte Kromann Krydsfeldt, logistikchef, Region Hovedstadens Apotek
 • Foreningen for Parallelimportører af Medicin – Helle Sandager, direktør
 • Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler – Peter Jørgensen, direktør
 • Lægeforeningen – Anna Mette Nathan, næstformand i Lægeforeningen, formand for Lægeforeningens Lægemiddel– og Medikoudvalg, alment praktiserende læge
 • Lægemiddelindustriforeningen – Henrik Vestergaard, viceadministrerende direktør
 • Lægevidenskabelige Selskaber – Mette Marie Hovgaard Christensen, cheflæge, farmakologi, OUH
 • Megros – Henrik Kaastrup, administrerende direktør, Nomeco A/S

Myndigheder:

 • Lægemiddelstyrelsen (forperson) – Kim Helleberg Madsen, Enhedschef for Lægemiddeløkonomi og Tilgængelighed
 • Styrelsen for Patientsikkerhed – Dorthe Eberhardt Søndergaard, vicedirektør
 • Sundhedsdatastyrelsen – Lars Siedelin Knutsson, teamleder, Fælles Medicinkort
 • Indenrigs- og sundhedsministeriet – Victoria Ladegaard Nellemann, specialkonsulent, Center for Lægemidler og Internationale forhold
 • Sundhedsstyrelsen – Simon Tarp, konstitueret sektionsleder, evidensbaseret medicin

Observatør:

 • Styrelsen for Forsyningssikkerhed – Kim Gustavsen, chefkonsulent, Rådgivning Samfundsvigtige Funktioner

 

Følg med i rådets arbejde

Det er muligt at følge rådets arbejde, idet vi løbende publicerer referater og præsentationer fra rådets møder.

Læs materiale fra rådets møder

Læs rådets kommissorium