Nationalt Råd for Forsyningssikkerhed af lægemidler

15. november 2021

Nationalt Råd for Forsyningssikkerhed af lægemidler bidrager til at kortlægge og skabe en fælles forståelse for forsyningssituationen af lægemidler i Danmark.

Med udgangspunkt heri drøfter rådet generelle udfordringer og mulige løsninger og tiltag i relation til forsyningssikkerhed og forsyningsvanskeligheder på tværs af primær- og sekundærsektoren samt bidrager til at styrke informations- og kommunikationsindsatsen om forsyningsvanskeligheder, herunder særligt i forhold til rettidig og fyldestgørende information til patienter og læger.

Rådets arbejde er afgrænset til forsyningssikkerheden af humane lægemidler og omfatter ikke konkret sagsbehandling af aktuelle forsyningsvanskeligheder.

Rådets sammensætning

Rådet består af medlemmer, der repræsenterer centrale organisationer og myndigheder i Danmark indenfor lægemiddelområdet. Danske Patienter er som de eneste repræsenteret med to medlemmer. Medlemmerne udpeges af Lægemiddelstyrelsen for 2 år ad gangen efter indstilling fra organisationerne og myndighederne.

Nationalt Råd for Forsyningssikkerhed af lægemidler består i perioden 1. november 2021 til 31. oktober 2023 af følgende medlemmer:

Organisationer:

 • Amgros – Flemming Sonne, administrerende direktør
 • Danmarks Apotekerforening – Dan Rosenberg Asmussen, viceadministrerende direktør
 • Danske Patienter – Astrid Blom, direktør, Parkinsonforeningen
 • Danske Patienter – Connie Ziegler, projektleder, Gigtforeningen
 • Danske Regioner – Dorte Kromann Krydsfeldt, logistikchef, Region Hovedstadens Apotek
 • Foreningen for Parallelimportører af Medicin – Helle Sandager, direktør
 • Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler – Peter Jørgensen, direktør
 • Lægeforeningen – Anna Mette Nathan, næstformand i Lægeforeningen, formand for Lægeforeningens Lægemiddel– og Medikoudvalg, alment praktiserende læge
 • Lægemiddelindustriforeningen – Henrik Vestergaard, viceadministrerende direktør
 • Lægevidenskabelige Selskaber – Rasmus Huan Olsen, afdelingslæge, Sektion for Data, Biostatistik og Farmakoepidemiologi, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Frederiksberg Hospital
 • Megros – Henrik Kaastrup, administrerende direktør, Nomeco A/S

Myndigheder:

 • Lægemiddelstyrelsen (forperson) – Kim Helleberg Madsen, Enhedschef for Lægemiddeløkonomi og Tilgængelighed
 • Styrelsen for Patientsikkerhed – Dorthe Eberhardt Søndergaard, vicedirektør
 • Sundhedsdatastyrelsen – Lars Siedelin Knutsson, teamleder, Fælles Medicinkort
 • Sundhedsministeriet - Lin Krarup, chefkonsulent, Center for Lægemidler og Internationale forhold
 • Sundhedsstyrelsen – Iben Lund Thonesen, specialkonsulent, Indsatser for Rationel Farmakoterapi

Gennemsigtighed i rådets arbejde

Det er muligt at følge rådets arbejde her på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, hvor vi løbende publicerer referater fra rådets møder.

Link

Kommissoriet for rådet kan ses her

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...