Ledig bevilling til Aarhus City Vest Apotek

8. oktober 2021

Bevillingen til at drive Aarhus City Vest Apotek er ledig pr. 1. april 2022.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Aarhus City Vest Apotek er beliggende i postnummer 8220.

Aarhus City Vest Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 2284 af 29. december 2020 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Aarhus City Vest Apoteks frivillige filial, Tilst Apotek, afhændes af afgående apoteker til en anden bevillingshaver med overtagelse inden den 1. april 2022. Apoteksfilialen indgår således ikke i opslaget. 

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

OBS! På grund af COVID19 kan der forekomme ændringer i den måde samtaler afholdes på med ansøgere. Ændringerne kan bestå i, at samtaler afholdes ved brug af Skype eller Microsoft team. Ligeledes kan der forekomme ændringer i tidspunkter for frister og samtaler. Ændringerne kan ske med kort varsel. Lægemiddelstyrelsen kan derfor ikke garantere, at processen i ovennævnte vejledning følges som sædvanligt.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 5. november 2021 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Aarhus City Vest Apotek nr. 366

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Aarhus City Vest Apotek kan rekvireres ved henvendelse til afgående apoteker Helle Kristensen Baunmøller på mail: Send en mail og telefon: 86251533 (apotekets telefonnummer).

Distributionsenheder af Aarhus City Vest Apotek

Tilst Apotek (frivillig filial). Filialen indgår ikke i bevillingsopslaget, da den afhændes til anden apoteker.

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.