Ledig bevilling til Buddinge Apotek

20. september 2021

Buddinge Apotek har siden 1. april 2005 været tilknyttet Søborg Apotek som supplerende enhed. Buddinge Apotek opslås ledigt som et selvstændigt apotek med overtagelse 1. maj 2022.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Buddinge Apotek er beliggende i postnummer 2860.

Buddinge Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 2284 af 29. december 2020 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

OBS! På grund af COVID19 kan der forekomme ændringer i den måde samtaler afholdes på med ansøgere. Ændringerne kan bestå i, at samtaler afholdes ved brug af Skype eller Microsoft team. Ligeledes kan der forekomme ændringer i tidspunkter for frister og samtaler. Ændringerne kan ske med kort varsel. Lægemiddelstyrelsen kan derfor ikke garantere, at processen i ovennævnte vejledning følges som sædvanligt.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 19. oktober 2021 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Buddinge Apotek nr. 358

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Buddinge Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Anne Husted på mail: Send en mail og telefon: 44889135.

Distributionsenheder af Buddinge Apotek

Håndkøbsudsalg:

Hurlehej (åbnet februar 2021)

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.