Ledig bevilling til Hillerød Frederiksborg Apotek

30. november 2021

Bevillingen til at drive Hillerød Frederiksborg Apotek er ledig pr. 1. april 2022.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Hillerød Frederiksborg Apotek er beliggende i postnummer 3400.

Hillerød Frederiksborg Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 2284 af 29. december 2020 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Hillerød Frederiksborg Apotek varetager i dag vagttjenesten efter liste B med farmaceutbemanding frem til den 31. december 2022. Apoteket har søgt om fortsat at varetage vagttjenesten efter liste B med farmaceutbemanding for perioden den 1. januar 2023 – 31. december 2027.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

OBS! På grund af COVID19 kan der forekomme ændringer i den måde samtaler afholdes på med ansøgere. Ændringerne kan bestå i, at samtaler afholdes ved brug af Skype eller Microsoft team. Ligeledes kan der forekomme ændringer i tidspunkter for frister og samtaler. Ændringerne kan ske med kort varsel. Lægemiddelstyrelsen kan derfor ikke garantere, at processen i ovennævnte vejledning følges som sædvanligt.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 6. januar 2022 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Hillerød Frederiksborg Apotek nr. 44

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Hillerød Frederiksborg Apotek kan rekvireres ved henvendelse til afgående apoteker Troels Ingemann på mail: Send en mail eller telefon: mobil 26 17 42 19/apotekets telefonnummer: 48 26 56 00.

Distributionsenheder af Hillerød Frederiksborg Apotek

Medicinudleveringssteder

Nødebo kro

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.