Ledig bevilling til Odense Bellinge Apotek

25. marts 2021

Bevillingen til at drive Odense Bellinge Apotek er ledig pr. 1. december 2021.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Odense Bellinge Apotek er beliggende i postnummer 5250.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

OBS! På grund af COVID19 kan der forekomme ændringer i den måde samtaler afholdes på med ansøgere. Ændringerne kan bestå i, at samtaler afholdes ved brug af Skype eller Microsoft team. Ligeledes kan der forekomme ændringer i tidspunkter for frister og samtaler. Ændringerne kan ske med kort varsel. Lægemiddelstyrelsen kan derfor ikke garantere, at processen i ovennævnte vejledning følges som sædvanligt.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 28. april 2021 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Odense Bellinge Apotek nr. 123

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Odense Bellinge Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Thomas Malthe Trier Jacobsen på mail: Send en mail og telefon: 93596425.

Distributionsenheder af Odense Bellinge Apotek

Apoteksfilialer

Tommerup Apotek (frivillig filial)

Apoteket Dalumcentret (frivillig filial)

Håndkøbsudsalg

Superbrugsen Knarreborg (Tommerup)

Byens Bager Broby (lukker 30. april 2021)

Daglibrugsen Brylle

DagliBrugsen Allested-Vejle

Medicinudleveringssteder

OK Fangel

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.