Reglerne om anmeldelse af økonomisk støtte udvides fra den 26. maj 2021

19. maj 2021

Den 26. maj 2021 udvides reglerne om anmeldelse af økonomiske støtte. I den forbindelse er det vigtigt for   sundheds- og fagpersoner at huske anmelde,  hvis de modtager økonomisk støtte fra virksomheder.

Du finder blanketten til at anmelde økonomisk støtte her.

Udvidede regler om sundheds- og fagpersoners økonomiske støtte fra virksomheder fra den 26. maj 2021

Følgende virksomheder er fra den 26. maj 2021 omfattet af reglerne om anmeldelse af økonomisk støtte:

• Lægemiddelvirksomheder, herunder også repræsentanter for en udenlandsk lægemiddelvirksomhed i Danmark
• Medicovirksomheder
• Virksomheder, der fremstiller, importerer eller distribuerer produkter uden et medicinsk formål.

Det betyder, at:

Sundheds- og fagpersoner (inkl. studerende) skal anmelde  til Lægemiddelstyrelsen, når  de modtager økonomisk støtte  i forbindelse med deltagelse i  fagrelevante aktiviteter i udlandet eller internationale fagrelevante kongresser og konferencer i Danmark. Deltagergebyr til virtuelle fagrelevante aktiviteter, skal ikke anmeldes.

Virksomheders  informationspligt overfor sundheds- og fagpersoner
Virksomheder har informationspligt, når de indgår en aftale med sundheds- og fagpersoner (og studerende) om økonomisk støtte. Informationspligten indebærer, at de skal informere sundheds- og fagpersoner (og studerende) om deres pligt til at anmelde økonomisk støtte til Lægemiddelstyrelsen, samt den efterfølgende offentliggørelse af forholdet. Informationspligten gælder også, hvis aftalen indgås med sundheds- og fagpersonernes arbejdsplads.

Virksomheders  årlige indberetning til Lægemiddelstyrelsen
Fra den 26. maj 2021 skal lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder og virksomheder, der fremstiller, importerer og distribuerer produkter uden et medicinsk formål en gang årligt indberette hvilke sundheds- og fagpersoner (og studerende), de har ydet økonomisk støtte til i forbindelse med fagrelevante aktiviteter. Bestemmelserne om indberetning af økonomisk støtte fremgår af lov om lægemidler § 43 b, stk. 2, og lov om medicinsk udstyr § 2 b, stk. 2.

Virksomhederne skal hvert år indberette de sundheds- og fagpersoner (og studerende), de har ydet økonomisk støtte til i det foregående år senest 31. januar, hertil skal bruges NemID for erhverv. Indberetningen skal udfyldes i et digitalt skema og uploades via en blanket på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside (indberetningsskema bliver tilgængelig på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside ultimo 2021).

Lægemiddelstyrelsen vil føre kontrol
Lægemiddelstyrelsen vil fra den 26. maj 2021 begynde at føre kontrol med, om reglerne om anmeldelse af økonomisk støtte bliver overholdt af sundheds- og fagpersoner samt af virksomheder.

Læs mere om reglerne om anmeldelse og indberetning af økonomisk støtte på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

Du er velkommen til at kontakte Lægemiddelstyrelsen på +45 44 88 95 95 eller Send en mail, hvis du har spørgsmål.