Tilknytningsreglerne udvides fra den 26. maj 2021

19. maj 2021

Den 26. maj udvides reglerne om tilknytning, og i den anledning vil Lægemiddelstyrelsen igen minde sundhedspersoner; læger, sygeplejersker, tandlæger, apotekere og behandlerfarmaceuter om at huske anmelde og ansøge deres tilknytninger til virksomheder.

Følgende virksomheder bliver omfattet af reglerne om sundhedspersoners tilknytning:

• Repræsentanter  for udenlandske lægemiddelvirksomheder i Danmark
• Virksomheder , der fremstiller, importerer eller distribuerer produkter uden et medicinsk formål

Anmeldelses- og ansøgningspligten gælder således for:

• Apotekeres tilknytning til lægemiddelvirksomheder (herunder repræsentanter), medicovirksomheder og virksomheder, der fremstiller, importerer og distribuerer produkter uden et medicinsk formål
• Behandlerfarmaceuters tilknytning til lægemiddelvirksomheder (herunder repræsentanter)
• Lægers tilknytning til lægemiddelvirksomheder (herunder repræsentanter), medicovirksomheder, virksomheder, der fremstiller, importerer og distribuerer produkter uden et medicinsk formål og specialforretninger med medicinsk udstyr
• Sygeplejerskers tilknytning til medicovirksomheder og virksomheder, der fremstiller, importerer og distribuerer produkter uden et medicinsk formål
• Tandlægers tilknytning til lægemiddelvirksomheder (herunder repræsentanter), medicovirksomheder og virksomheder, der fremstiller, importerer og distribuerer produkter uden et medicinsk formål

I forhold til virksomheder, der fremstiller, importerer eller distribuerer produkter uden et medicinsk formål, betyder det, at læger, sygeplejersker og tandlæger der udfører eller bistår ved kosmetiske behandlinger omfattes af tilknytningsreglerne.

Derudover omfattes faglig information som en ny tilknytningstype i anmeldelsesordningen. Det betyder, at sundhedspersoner skal anmelde det, hvis de f.eks. bidrager til en n virksomheds presseomtale eller en virksomheds spørgeskemaundersøgelse

Overgangsbestemmelse

For sundhedspersoner, der har igangværende tilknytninger til virksomheder, der først bliver omfattet af tilknytningsreglerne fra den 26. maj 2021 gælder en overgangsbestemmelse frem til 26. november 2021.

Det betyder, at sundhedspersoner, der har en påbegyndt tilknytning inden den 26. maj 2021 til en repræsentant for en udenlandsk lægemiddelvirksomhed i Danmark eller en virksomhed, der fremstiller, producerer eller distribuerer produkter uden et medicinsk formål, efter anmeldelse til Lægemiddelstyrelsen senest den 26. november 2021 kan fortsætte tilknytningen. Tilknytningen vil uanset tilknytningstypen blive offentliggjort på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside ved indsendelse af blanketten.

Virksomheders informations- og indberetningspligt
Fra 26. maj 2021 skal repræsentanter for en udenlandsk lægemiddelvirksomhed i Danmark og virksomheder, der fremstiller, producerer eller distribuerer produkter uden et medicinsk formål:

• Informere om tilknytningsreglerne ved indgåelse af en samarbejdsaftale med en sundhedsperson – samt den efterfølgende offentliggørelse på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.
• Indberette de sundhedspersoner de har haft tilknyttet det foregående år senest 31. januar hvert år med NemID for erhverv.

Virksomhedernes pligter fremgår §§ 18-20 i tilknytningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 827 af 29. april 2021).

Resultater fra Lægemiddelstyrelsens seneste kontrol

Det er vigtigt at sundhedspersonerne husker at anmelde deres tilknytninger til Lægemiddelstyrelsen.

Resultaterne fra Lægemiddelstyrelsens seneste kontrol viste,  at:

Sundhedspersoner typisk kan glemme at anmelde det, hvis de:

• Holder foredrag på arbejdspladsen (hvis virksomheden er (med)arrangør af arrangementet), selvom sundhedspersonen ikke modtager honorar
• Bidrager til forskning/holder foredrag (hvis virksomheden er (med)bidragsyder/(med)arrangør) som led i sundhedspersonens almindelige arbejdsopgaver, og sundhedspersonen ikke modtager honorar.

Gentagende overtrædelse af tilknytningsreglerne kan medføre bødestraf. Lægemiddelstyrelsen politianmeldte tre sundhedspersoner i den seneste kontrol.

Se de samlede regler om tilknytning på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: Sundhedspersoners tilknytning til virksomheder.

Du er velkommen til at kontakte Lægemiddelstyrelsen på +45 44 88 95 95 eller Send en mail, hvis du har spørgsmål.