Xarelto 2,5 mg ændrer tilskudsklausul

26. august 2021

Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Xarelto 2,5 mg med virkning fra den 6. september 2021 ændrer tilskudsklausul til følgende klausul:

 

”I tillæg til acetylsalicylsyre til: (1) Patienter med symptomatisk perifer arteriesygdom i forlængelse af revaskularisering og høj tromboserisiko (samlet klinisk vurdering). (2) Patienter med kronisk iskæmisk hjertesygdom, høj tromboserisiko (diabetes, tidligere akut myokardieinfarkt, perifer arteriesygdom) og lav/normal risiko for blødningskomplikation. For begge patientgrupper gælder, at behandlingen skal være iværksat af en speciallæge i kardiologi eller karkirurgi”.

 

Xarelto, filmovertrukne tabletter med indhold af rivaroxaban i styrken 2,5 mg er godkendt i kombination med acetylsalicylsyre, eller med acetylsalicylsyre og clopidogrel eller ticlopidin til forebyggelse af

aterotrombotiske hændelser hos voksne patienter efter et akut koronarsyndrom (AKS) med forhøjede hjertemarkører.

 

Xarelto 2,5 mg er desuden godkendt i kombination med acetylsalicylsyre til forebyggelse af aterotrombotiske hændelser hos voksne patienter med koronararteriesygdom (CAD) eller symptomatisk perifer arteriesygdom (PAD) med høj risiko for iskæmiske hændelser.

 

Lægemiddelstyrelsen orienterer Dansk Cardiologisk Selskab, Dansk Karkirurgisk Selskab og Dansk Selskab for Almen Medicin om ændringen.

 

Generelt klausuleret tilskud

Hvis et lægemiddel har generelt klausuleret tilskud, betyder det, at det kun er patienter, der opfylder nogle særlige betingelser, der kan få tilskud til lægemidlet. Det er den behandlende læge, der vurderer, om en patient er omfattet af de særlige betingelser. Lægen skal i de tilfælde skrive ”Tilskud” på recepten. Tilskuddet bliver automatisk fratrukket prisen ved ekspeditionen på apoteket. Se grænserne for medicintilskud her: medicintilskudsgrænser

Læs Lægemiddelstyrelsens afgørelse (pdf)