Dyrkning af cannabis til medicinske formål: tre formål er lovlige

24. maj 2022

Siden årsskiftet har det været muligt at opnå tilladelse til dyrkning af cannabis til medicinske formål. Se en kort oversigt over de tre lovlige formål.

Med de nye regler kan Lægemiddelstyrelsen give tilladelse til dyrkning af cannabis til medicinske formål. Her skal du leve op til mindst ét af tre formål.

Til hver af de tre formål er der knyttet en række betingelser. Dem kan du læse mere om her.

Det første formål gælder dyrkning af cannabis i forbindelse med fremstilling af cannabisbulk i henhold til reglerne i forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Tilladelse til dyrkning til det formål kan kun opnås i forening med en tilladelse til fremstilling af cannabisbulk og cannabisudgangsprodukter.

Det andet formål gælder dyrkning af cannabis med henblik på at fremstille råvarer eller aktive stoffer til lægemidler. Det indebærer, at det nu er muligt at dyrke cannabis med henblik på at fremstille aktive stoffer (API) til lægemidler. Fremstilling af API er knyttet til lægemiddelloven, og det betyder, at virksomheder der vil dyrke cannabis til det formål, kan ansøge og lade sig registrere i henhold til Lægemiddellovens § 50 a, stk. 1 (også kaldet API-registrering).

Det tredje formål gælder dyrkning, herunder forædling og opformering af planter eller plantedele samt distribution af disse til virksomheder med tilladelse til dyrkning i forhold til det første eller andet formål. Mulighed for få tilladelse til dette formål kan være relevant for virksomheder, som fx ønsker at forædle cannabisplanten, producere og sælge stiklinger til andre virksomheder.

Bemærk at disse regler for dyrkning af cannabis til medicinske formål ikke er identiske med dyrkningen i forsøgsordningen med medicinsk cannabis, som et flertal i Folketinget har vedtaget at gøre permanent fra 2022. Dyrkning i forbindelse med forsøgsordningen er som beskrevet ovenfor bare ét af de tre mulige formål, som er mulige efter reglerne for euforiserende stoffer.

Sådan søger du om tilladelse

Hvis du vil ansøge om tilladelse til dyrkning af cannabis til et eller flere af disse formål, så skal du sende en ansøgning til Lægemiddelstyrelsen.

Ansøgningsskema og vejledning findes på styrelsens hjemmeside, og for at give os mulighed for at behandle din ansøgning er det helt afgørende, at du medsender al den nødvendige dokumentation i korrekt udfyldt tilstand.