Virksomhed med euforiserende stoffer

Opdateret 9. juli 2021

Hvis du ønsker at håndtere euforiserende stoffer i din virksomhed kan du her læse om reglerne for dette i bekendtgørelse om euforiserende stoffer samt få yderligere oplysninger om tilladelser, opbevaring, regnskabsføring og indberetning i dokumentet ”Virksomhed med euforiserende stoffer”.

På denne side finder du skema til ansøgning om tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer samt tilhørende vejledninger til udfyldelse heraf. Lægemiddelstyrelsen udsteder tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer i henhold til Lov om euforiserende stoffer.

Inden du ansøger om tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer skal den ansvarlig person have gjort sig bekendt med regler fastlagt i bekendtgørelsen om euforiserende stoffer. Dokumentet ”Virksomhed med euforiserende stoffer” bedes ligeledes være læst inden du ansøger om tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer:

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 950 af 23. juni 2020 om euforiserende stoffer (inkl. liste over euforiserende stoffer) 

Bekendtgørelse om apotekers og sygehusapotekers regnskab med omsætning og lagerhold af euforiserende stoffer

Vejledning

Virksomhed med euforiserende stoffer - Oplysninger om tilladelser, opbevaring, regnskabsføring og indberetning (pdf)

Tilladelse til Virksomhed 

Ansøgningsskema til ansøgning om tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer (Word)

Udfyldelse af ansøgning om tilladelse til virksomhed med euforiserende stoffer (pdf)


Generel vejledning til ansøgning om virksomhedstilladelse, herunder krav og frister for ansøgninger: Virksomhedstilladelse og -registrering

 

 

Fik du svar på dine spørgsmål?

Beskriv, hvordan vi kan forbedre hjemmesiden. Vær opmærksom på, at vi ikke besvarer spørgsmål stillet via denne funktion.


...