Genopslag: Ledig bevilling til Aarhus Trøjborg Apotek

29. marts 2022

Bevillingen til at drive Aarhus Trøjborg Apotek er ledig pr. 1. juli 2022.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Aarhus Trøjborg Apotek er beliggende i postnummer 8200.

Aarhus Trøjborg Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 2662 af 28. december 2021 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Aarhus Trøjborg Apoteks frivillige filial, Skejby Apotek, afhændes af afgående apoteker til en anden bevillingshaver med overtagelse senest den 1. juli 2022. Apoteksfilialen indgår således ikke i opslaget. 

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

OBS! På grund af COVID19 kan der forekomme ændringer i den måde samtaler afholdes på med ansøgere. Ændringerne kan bestå i, at samtaler afholdes ved brug af Skype eller Microsoft team. Ligeledes kan der forekomme ændringer i tidspunkter for frister og samtaler. Ændringerne kan ske med kort varsel. Lægemiddelstyrelsen kan derfor ikke garantere, at processen i ovennævnte vejledning følges som sædvanligt.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 26. april 2022 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Aarhus Trøjborg Apotek nr. 317

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Aarhus Trøjborg Apotek kan rekvireres ved henvendelse til afgående apoteker Erik Meldgaard på mail: Send en mail eller telefon: 25488540.

Distributionsenheder af Aarhus Trøjborg Apotek

Skejby Apotek (frivillig filial). Filialen indgår ikke i bevillingsopslaget, da den afhændes til anden apoteker.

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.