Lægemiddelstyrelsen indbyder til markedsdialog om vedligehold og videreudvikling af systemer udviklet på Microsoft Dynamics og i Java/.Net

3. januar 2022

I løbet af foråret 2022 vil Lægemiddelstyrelsen udbyde vedligehold og videreudvikling af en række vitale fagsystemer. I den forbindelse ønsker Lægemiddelstyrelsen at afprøve validiteten af en række antagelser, vi gerne vil udvikle et kommende udbudsmateriale med. Det handler om markedets evne til at levere på en række ydelser, og derfor vil vi gerne have leverandørernes reaktioner, så udbudsmaterialet både er kommercielt og samarbejdsmæssigt attraktivt samtidig med, at de udbudte ydelser opfylder Lægemiddelstyrelsens behov for vedligehold og videreudvikling på en række vitale fagsystemer.

Lægemiddelstyrelsen ønsker kontinuerligt at udvikle sig i forhold både leverandørstyring og -samarbejde. De nuværende kontrakter på området, der i dag henholdsvis samler teknologierne Microsoft Dynamic 365 og Java/.Net, skal konkurrenceudsættes, og for at undersøge om markedet er i stand til at levere de ønskede ydelser, i den ønskede kvalitet, har Lægemiddelstyrelsen besluttet sig for at gennemføre en markedsanalyse. Et af de centrale spørgsmål er, om der er aktører nok, der kan levere vedligehold og videreudvikling på både Microsoft Dynamics og systemer udviklet i Java eller .Net. 

Det er desuden vigtigt at få belyst omfanget af den rådgivning, som en kunde med rimelighed må forvente af en leverandør, uden at denne er specialiseret på et enkeltområde som for eksempel Cloud. Derudover er der en række antagelser omkring samarbejdsform, økonomisk model og leverancesikkerhed.

Lægemiddelstyrelsen vil med denne markedsdialog også gøre opmærksom på det forestående udbud og opfordrer derfor interesserede parter, såfremt de ikke føler sig i stand til at byde på hele opgaven, til at indgå i konsortiedannelse for at sikre så bredt et deltagerfelt som muligt.

Link

Markedsdialog om omfang af vedligeholdsydelser og rådgivning (pdf)