Lægemiddelstyrelsen præsenterer ny strategi

5. april 2022

Lægemiddelstyrelsens direktør Lars Bo Nielsen har netop præsenteret styrelsens nye strategi 2022-26. Strategien understøtter Sundhedsministeriets fælles koncernstrategi og lægger vægt på en vision om at gå forrest i nationalt og internationalt samarbejde, fx i forhold til bedre brug af data og ny teknologi og i dialogen med borgere og samfund 

Ét af de nye pejlemærker i styrelsens strategi handler netop om bedre brug af data og ny teknologi. Et område, som direktør Lars Bo Nielsen, der tiltrådte i august sidste år, har store forventninger til.

”Lægemiddelstyrelsen skal blive endnu skarpere til at bruge data og ny teknologi på en intelligent måde. Dette fokus skal forbedre vores faglige vurderinger og processer og understøtte et life science-økosystem til gavn for borgere, dyr og samfund. Vi er allerede nået et godt stykke, men jeg er overbevist om, at vi kan udvikle os endnu mere i takt med, at digitale værktøjer og sundhedsdata i det hele taget får større betydning,” siger Lars Bo Nielsen.

Han understreger, at nok har strategien fået tilført nye elementer, men at den helt bevidst også indeholder flere vigtige elementer fra den tidligere:

”Vi vil bygge videre på det stærke fundament, som styrelsen har opbygget over en årrække. Derfor holder vi fast i og vil videreudvikle os på flere områder, som også har været i fokus tidligere. Det gælder for eksempel kommunikation med borgere og samfund og fokus på at videreudvikle en fantastisk arbejdsplads, hvor medarbejderne oplever både udviklingsmuligheder og psykologisk tryghed,” siger Lars Bo Nielsen.

Han understreger, at styrelsens mission – at skabe værdi for borgere, dyr og samfund med effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og sikkert medicinsk udstyr – er fundamentet for Lægemiddelstyrelsens virke.

Internationalt fokus fastholdes

Mange af Lægemiddelstyrelsens konkrete myndighedsopgaver løses i tæt samarbejde med lægemiddelmyndigheder i andre lande – både i og uden for EU. Endvidere udvikles og påvirkes fremtidens rammer for godkendelse og brug af lægemidler og medicinsk udstyr i tiltagende grad i internationale samarbejder.

”Derfor vil det også fremadrettet være vigtigt for styrelsen at deltage i og påvirke det internationale samarbejde på udvalgte områder, som er væsentlige for styrelsen og Danmark. Et arbejde, som vi allerede er i fuld gang med, og som vi glæder os til at fortsætte via fokuserede indsatser,” siger Lars Bo Nielsen.

Læs strategien

Du kan læse Lægemiddelstyrelsens strategi på vores hjemmeside.