Ledig bevilling til Aalborg Løve Apotek

30. juni 2022

Bevillingen til at drive Aalborg Løve Apotek er ledig pr. 1. november 2022.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Aalborg Løve Apotek er beliggende i postnummer 9000.

Aalborg Løve Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 2662 af 28. december 2021 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Aalborg Løve Apoteks frivillige filial, Skalborg Apotek, afhændes af afgående apoteker til en anden bevillingshaver.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

OBS! På grund af COVID19 kan der forekomme ændringer i den måde samtaler afholdes på med ansøgere. Ændringerne kan bestå i, at samtaler afholdes ved brug af Skype eller Microsoft team. Ligeledes kan der forekomme ændringer i tidspunkter for frister og samtaler. Ændringerne kan ske med kort varsel. Lægemiddelstyrelsen kan derfor ikke garantere, at processen i ovennævnte vejledning følges som sædvanligt.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 8. august 2022 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Aalborg Løve Apotek nr. 63

Økonomiske oplysninger om Aalborg Løve Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Pernille Rokkjær Schødt på mail: Send en mail eller telefon: 29363750.

Distributionsenheder af Aalborg Løve Apotek

Filialer

Skalborg Apotek (frivillig filial). Filialen indgår ikke i bevillingsopslaget, da den afhændes til anden bevillingshaver.

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.