Ledig bevilling til Aarhus Sct. Lukas Apotek

9. februar 2022

Bevillingen til at drive Aarhus Sct. Lukas Apotek er ledig pr. 1. juli 2022.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Aarhus Sct. Lukas Apotek er beliggende i postnummer 8000.

Aarhus Sct. Lukas Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 2662 af 28. december 2021 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

OBS! På grund af COVID19 kan der forekomme ændringer i den måde samtaler afholdes på med ansøgere. Ændringerne kan bestå i, at samtaler afholdes ved brug af Skype eller Microsoft team. Ligeledes kan der forekomme ændringer i tidspunkter for frister og samtaler. Ændringerne kan ske med kort varsel. Lægemiddelstyrelsen kan derfor ikke garantere, at processen i ovennævnte vejledning følges som sædvanligt.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 9. marts 2022 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Aarhus Sct. Lukas Apotek nr. 347

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Aarhus Sct. Lukas Apotek kan rekvireres ved henvendelse til afgående apoteker Erik Meldgaard på mail: Send en mail eller telefon: 25488540.

Distributionsenheder af Aarhus Sct. Lukas Apotek

Medicinudleveringssteder

Langenæshus, Kolonial

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.