XDenne side indeholder elementer som ikke er optimeret til mobil visning. Du kan klikke på linket nedenfor for at få vist siden i desktop-visning.
Desktop visning

Ledig bevilling til Frederiksberg Apotek

30. juni 2022

Bevillingen til at drive Frederiksberg Apotek er ledig pr. 1. januar 2023.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Frederiksberg Apotek er beliggende i postnummer 1850.

Der gøres opmærksom på, at Frederiksberg Apotek på nuværende tidspunkt ikke er indrettet således, at borgere med handicap har adgang til apotekets lokaler eller lokaliteter, jf. bekendtgørelse nr. 858 af 12. juni 2020, om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold, § 18, stk. 7.

Frederiksberg Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 2662 af 28. december 2021 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

OBS! På grund af COVID19 kan der forekomme ændringer i den måde samtaler afholdes på med ansøgere. Ændringerne kan bestå i, at samtaler afholdes ved brug af Skype eller Microsoft team. Ligeledes kan der forekomme ændringer i tidspunkter for frister og samtaler. Ændringerne kan ske med kort varsel. Lægemiddelstyrelsen kan derfor ikke garantere, at processen i ovennævnte vejledning følges som sædvanligt.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 8. august 2022 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Frederiksberg Apotek nr. 111

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Frederiksberg Apotek kan rekvireres ved henvendelse til afgående apoteker Lone Aagaard på mail: Send en mail eller telefon: 51214474.

Distributionsenheder af Frederiksberg Apotek

Filialer

Apoteket Frederiksberg Centret (frivillig filial)

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.