Ledig bevilling til Gilleleje Apotek

9. februar 2022

Bevillingen til at drive Gilleleje Apotek er ledig pr. 1. juli 2022.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Gilleleje Apotek er beliggende i postnummer 3250.

Der gøres opmærksom på, at apoteksudsalget i Græsted og filialen i Hornbæk på nuværende tidspunkt ikke er indrettet således, at borgere med handicap har adgang til enhedernes lokaler eller lokaliteter, jf. bekendtgørelse nr. 858 af 12. juni 2020, om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold, § 18, stk. 7.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

OBS! På grund af COVID19 kan der forekomme ændringer i den måde samtaler afholdes på med ansøgere. Ændringerne kan bestå i, at samtaler afholdes ved brug af Skype eller Microsoft team. Ligeledes kan der forekomme ændringer i tidspunkter for frister og samtaler. Ændringerne kan ske med kort varsel. Lægemiddelstyrelsen kan derfor ikke garantere, at processen i ovennævnte vejledning følges som sædvanligt.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1

2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 9. marts 2022 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Gilleleje Apotek nr. 113

Økonomiske oplysninger om Gilleleje Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Pernille Rokkjær Schødt på mail: Send en mail eller telefon: 29363750.

Distributionsenheder af Gilleleje Apotek

Filialer

Hornbæk Apotek (frivillig filial)

Apoteksudsalg

Græsted

Der er til apoteket meddelt påbud, om at apoteket skal opretholde apoteksudsalget i Græsted jf. lov om apoteksvirksomhed § 7, stk. 1 og bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. § 10.

Medicinudleveringssteder

Rema 1000 Esbønderup, Græsted

SuperBrugsen Blistrup, Græsted

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.