Ledig bevilling til Haderslev Hjorte Apotek

19. december 2022
Bevillingen til at drive Haderslev Hjorte Apotek er ledig pr. 1. maj 2023. 

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Haderslev Hjorte Apotek er beliggende i postnummer 6100.

Haderslev Hjorte Apotek er optaget på Bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1365 af 27. september 2022 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer. 

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 16. januar 2023 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Haderslev Hjorte Apotek nr. 291

Økonomiske oplysninger om Haderslev Hjorte Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Pernille Rokkjær Schødt på mail: Send en mail eller telefon: 29363750.
Distributionsenheder under Haderslev Hjorte Apotek

Filialer 

Christiansfeld Apotek (påbudt filial)

Der er til apoteket meddelt påbud, om at apoteket skal opretholde apoteksfilialen i Christiansfeld jf. lov om apoteksvirksomhed § 7, stk. 1 og bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. § 9. 

Håndkøbsudsalg

Spar Øsby

C.H. Marked Fjelstrup

DagliBrugsen Sjølund

Gammelbro Camping Haderslev

Medicinudleveringssteder

Rema 1000 Bjert

Hejls Coop

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.