Ledig bevilling til Haderslev Løve Apotek

19. december 2022
Haderslev Løve Apotek er i dag en tillægsbevilling til Haderslev Hjorte Apotek, men bevillingen opslås som selvstændigt apotek. 

Bevillingen til at drive Haderslev Løve Apotek er ledig pr. 1. maj 2023. 

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Haderslev Løve Apotek er beliggende i postnummer 6100.

Haderslev Løve Apotek er optaget på Bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1364 af 27. september 2022 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer. 

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 16. januar 2023 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Haderslev Løve Apotek nr. 292

Økonomiske oplysninger om Haderslev Løve Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Pernille Rokkjær Schødt på mail: Send en mail eller telefon: 29363750.

Distributionsenheder under Haderslev Løve Apotek

Der er ingen distribuerende enheder under Haderslev Løve Apotek.

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.