Ledig bevilling til Hvidovre Apotek

18. oktober 2022

Bevillingen til at drive Hvidovre Apotek er ledig pr. 1. april 2023.

Bevillingen er opslået ledig efter lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Hvidovre Apotek er beliggende i postnummer 2650.

Hvidovre Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1365 af 27. september 2022 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 15. november 2022 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Hvidovre Apotek nr. 348

Økonomiske oplysninger om Hvidovre Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Pernille Rokkjær Schødt på mail eller telefon: 29363750.

Distributionsenheder af Hvidovre Apotek

Filialer

  • Bredalsparken Apotek (frivillig filial)
  • Hvidovre Hospital Privatapoteket (frivillig filial)

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.