Ledig bevilling til Jyderup Apotek

21. april 2022

Bevillingen til at drive Jyderup Apotek er ledig pr. 1. oktober 2022.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Jyderup Apotek er beliggende i postnummer 4450.

Der gøres opmærksom på, at Svinninge Apoteksudsalg og Svebølle Apoteksudsalg på nuværende tidspunkt ikke er indrettet således, at borgere med handicap har adgang til enhedernes lokaler eller lokaliteter, jf. bekendtgørelse nr. 858 af 12. juni 2020, om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold, § 18, stk. 7.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

OBS! På grund af COVID19 kan der forekomme ændringer i den måde samtaler afholdes på med ansøgere. Ændringerne kan bestå i, at samtaler afholdes ved brug af Skype eller Microsoft team. Ligeledes kan der forekomme ændringer i tidspunkter for frister og samtaler. Ændringerne kan ske med kort varsel. Lægemiddelstyrelsen kan derfor ikke garantere, at processen i ovennævnte vejledning følges som sædvanligt.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 20. maj 2022 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Jyderup Apotek nr. 116

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Jyderup Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Pernille Rokkjær Schødt på mail: Send en mail eller telefon: 29363750.

Distributionsenheder under Jyderup Apotek

Apoteksudsalg

Svinninge Apoteksudsalg

Svebølle Apoteksudsalg

Der er til apoteket meddelt påbud, om at apoteket skal opretholde apoteksudsalgene i Svinninge og Svebølle jf. lov om apoteksvirksomhed § 7, stk. 1 og bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. § 10.

Håndkøbsudsalg

DagliBrugsen Sejerø

Medicinudleveringssteder

DagliBrugsen Eskebjerg

DagliBrugsen Havnsø

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.