Ledig bevilling til Kongelig Hof Apotek

12. maj 2022

Bevillingen til at drive Kongelig Hof Apotek er ledig pr. 1. november 2022.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Kongelig Hof Apotek er beliggende i postnummer 1264.

Kongelig Hof Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 2662 af 28. december 2021 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Der gøres opmærksom på, at Kongelig Hof Apotek på nuværende tidspunkt ikke er indrettet således, at borgere med handicap har adgang til apotekets lokaler eller lokaliteter, jf. bekendtgørelse nr. 858 af 12. juni 2020, om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold, § 18, stk. 7.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

OBS! På grund af COVID19 kan der forekomme ændringer i den måde samtaler afholdes på med ansøgere. Ændringerne kan bestå i, at samtaler afholdes ved brug af Skype eller Microsoft team. Ligeledes kan der forekomme ændringer i tidspunkter for frister og samtaler. Ændringerne kan ske med kort varsel. Lægemiddelstyrelsen kan derfor ikke garantere, at processen i ovennævnte vejledning følges som sædvanligt.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 9. juni 2022 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Kongelig Hof Apotek nr. 21

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Kongelig Hof Apotek kan rekvireres ved henvendelse til afgående apoteker Sam Salah på mail: Send en maileller telefon: 33 14 11 68 (apotekets telefonnumer).

Distributionsenheder af Kongelig Hof Apotek

Der er ingen distribuerende enheder under Kongelig Hof Apotek.

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.