Ledig bevilling til Thisted Løve Apotek

12. maj 2022

Bevillingen til at drive Thisted Løve Apotek er ledig pr. 1. april 2023.

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Thisted Løve Apotek er beliggende i postnummer 7700.

Thisted Løve Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 2662 af 28. december 2021 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Thisted Løve Apotek varetager i dag vagttjenesten efter liste C frem til den 31. december 2022. Apoteket er efter ansøgning blevet tildelt vagttjeneste i perioden den 1. januar 2023 – 31. december 2027.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer.

OBS! På grund af COVID19 kan der forekomme ændringer i den måde samtaler afholdes på med ansøgere. Ændringerne kan bestå i, at samtaler afholdes ved brug af Skype eller Microsoft team. Ligeledes kan der forekomme ændringer i tidspunkter for frister og samtaler. Ændringerne kan ske med kort varsel. Lægemiddelstyrelsen kan derfor ikke garantere, at processen i ovennævnte vejledning følges som sædvanligt.

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 9. juni 2022 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Thisted Løve Apotek nr. 247

Økonomiske oplysninger og øvrige oplysninger om Thisted Løve Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Thomas Malthe Trier Jacobsen på mail: Send en mail eller telefon: 93 59 64 25.

Distributionsenheder af Thisted Løve Apotek

Apoteksudsalg

Hanstholm

Der er til apoteket meddelt påbud, om at apoteket skal opretholde apoteksudsalget i Hanstholm jf. lov om apoteksvirksomhed § 7, stk. 1 og bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. § 10.

Håndkøbsudsalg

Købmand Sjørring

DagliBrugsen Hillerslev

Købmandshjørnet Sennels

Spar Nors

Medicinudleveringssteder

Klitmøller Indkøbscenter

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.