Ledig bevilling til Tinglev Apotek

19. december 2022

Bevillingen til at drive Tinglev Apotek er ledig pr. 1. oktober 2023. 

Bevillingen er opslået ledig efter Lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Tinglev Apotek er beliggende i postnummer 6360.

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer. 

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 
Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 16. januar 2023 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Tinglev Apotek nr. 301

Økonomiske oplysninger om Tinglev Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Pernille Rokkjær Schødt på mail: Send en mail eller telefon: 29363750.

Distributionsenheder under Tinglev Apotek

Filialer 

Padborg Apotek (Påbudt filial)

Der er til apoteket meddelt påbud, om at apoteket skal opretholde apoteksfilialen i Padborg jf. lov om apoteksvirksomhed § 7, stk. 1 og bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v. § 9. 

Håndkøbsudsalg

Min Købmand Bylderup-Bov

Brdr. Bonnichsen El ApS

Shell Kruså

Letkøb Ravsted

Medicinudleveringssteder

DagliBrugsen Kliplev

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.