Nyt format for information om status på behandlede indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19-vacciner

7. januar 2022

Lægemiddelstyrelsen opdaterer fra dags dato formatet for information om status på behandlede indberetninger om formodede bivirkninger ved COVID-19-vaccinerne. Status kan fortsat findes på styrelsens temaside om vacciner mod COVID-19. Temasiden vil fremadrettet blive opdateret hver 14. dag.

Siden begyndelsen af januar 2021 har Lægemiddelstyrelsen ugentligt udsendt nyheder om status på behandlede indberetninger om formodede bivirkninger efter COVID-19-vaccinerne og samtidig opdateret temasiden om COVID-19-vacciner med samme oplysninger.

Vi ændrer nu formatet, så oplysningerne fremover alene kan findes på Lægemiddelstyrelsens temaside om vacciner mod COVID-19. Temasiden vil blive opdateret hver 14. dag (torsdage).

Lægemiddelstyrelsen vil – som hidtil – udsende nyheder, når og hvis der er væsentlige nye oplysninger vedrørende sikkerheden ved COVID-19-vaccinerne. Der vil også fortsat blive udsendt nyheder om de månedlige sikkerhedsopdateringer, som det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) offentliggør vedrørende overvågningen af sikkerheden ved de godkendte COVID-19-vaccinerne. Disse nyheder offentliggøres på lmst.dk.