Præcisering af krav til import af veterinært API fra tredjeland

21. marts 2022
Lægemiddelstyrelsen oplyste den 20. januar 2022 om, at der pågik en diskussion om fortolkning af reglerne for import af API fra tredjeland, da der var risiko for, at kravene ville skabe forsyningsvanskeligheder. Vi udsendte i den forbindelse en nyhed om krav til import af veterinært API fra tredjeland efter artikel 94, stk. 5 i forordning (EU) 2019/6.
 
Europa-Kommissionen har nu foretaget en præcisering af fortolkningen af ovenstående artikel og udarbejdet spørgsmål og svar vedr. krav til import af veterinært API

Information om import af API fra tredjeland er præciseret og kan findes her.