Videreudvikling af variantopdateret covid-19-vaccine på vej til EU-godkendelse

12. september 2022

Pfizer/BioNTechs bivalente covid-19-vaccine, der blev godkendt 1. september, er blevet videreudviklet til en version, der er rettet imod Omikron BA.4 og BA.5-varianterne foruden den oprindelige variant. EMA har indstillet den opdaterede vaccine til EU-kommissionens godkendelse.

De første to variantopdaterede vacciner imod covid-19 fra hhv. Pfizer/BioNTech og Moderna blev godkendt af EU-kommissionen 1. september. Begge er bivalente vacciner, rettet imod både den originale virusvariant og Omikron BA.1-varianten, og begge er udviklet til brug for booster-vaccination til personer, der er grundvaccineret med en af de oprindelige covid-19-vacciner.

Nu har lægemiddelkomiteen CHMP i regi af EMA evalueret en videreudvikling af Pfizer/BioNTechs variantopdaterede vaccine, og EMA har indstillet denne vaccine til EU-kommissionens godkendelse. Den er ligesom de første variantopdaterede vacciner beregnet til booster-brug, og den er ligeledes bivalent, men er nu rettet imod den originale variant samt Omikron BA.4 og BA.5-varianterne.

Hvad er forskellen på de oprindelige vacciner og de nye variantopdaterede vacciner?

Hidtil har alle covid-19-vacciner, der har været anvendt på globalt plan, været monovalente. Dvs. at de kun har været rettet imod en virusvariant, nemlig den oprindelige virusvariant (Wuhan-varianten), der startede pandemien tilbage i 2019.  

Denne variant har siden muteret til flere forskellige nye varianter – fx var det i 2021 først Alfa og så Delta-varianterne, der dominerede smitten i Danmark.  I november 2021 blev Omikron-varianten den dominerende variant, og siden sommer har undervarianten Omikron BA.5 drevet smitten i EU og mange andre lande i verden.

De oprindelige vacciner giver fortsat en god grundlæggende beskyttelse imod covid-19, men de internationale lægemiddelmyndigheder er enige om, at bivalente, variantopdaterede vacciner vil give en bedre og bredere beskyttelse, når man skal booste immunforsvaret.

Derfor har myndighederne opfordret vaccineproducenterne til at udvikle bivalente vacciner, der er variantopdateret, så de både er rettet imod den oprindelige virusvariant og Omikron-varianten. Dermed får man en bedre, bredere og længerevarende beskyttelse imod alle de virusvarianter, der aktuelt driver smitten.

Det eneste, der bliver ændret, når man variantopdaterer vaccinerne, er, at man justerer udseendet på spikeproteinerne, så de matcher spikeproteinet på de virusvarianter, man retter vaccinen imod. Herudover er sammensætningen af vaccinerne den samme som i de originale vacciner, der blev godkendt i 2020/2021.

Hvad er forskellen på de forskellige versioner af de variantopdaterede vacciner?

De første variantopdaterede vacciner, der blev godkendt af EU-kommissionen, var rettet imod Omikron-varianten BA.1 og den originale virusvariant, mens Pfizer/BioNTechs videreudviklede vaccine er rettet imod BA.4 og BA.5-varianterne (i stedet for BA.1) og den originale virusvariant. Herudover er der ingen indholdsmæssig forskel.

Fordi begge vacciner er rettet imod Omikron-varianten, vil de give en effektiv beskyttelse imod alvorlige sygdomsforløb og død, når man giver disse vacciner som booster. Når man booster immunsystemet hos personer, der i forvejen har fået den grundlæggende vaccination (de første to stik), bliver der dannet høje koncentrationer af beskyttende antistoffer, der beskytter bredt over for virusvarianter.  

Lægemiddelmyndighederne har en forventning om, at når man booster med den videreudviklede vaccine, der er specifikt rettet imod BA.4/5-varianten, der aktuelt dominerer smitten, så vil man muligvis opnå en bedre effekt over for netop de varianter, der florerer på nuværende tidspunkt samt over for evt. nye varianter, der kan komme til senere på året.  

Hvor høj denne mulige større effekt vil være, er endnu uvist. Det er en viden, der først kan indhentes, efterhånden som de variantopdaterede vacciner bliver taget i brug, og man kan måle effekten.

Hvordan bliver de nye vacciner godkendt?

Fordi det kun er udseendet på spikeproteinet, der bliver ændret, når vaccinerne bliver variantopdateret, er det ikke nødvendigt at godkende vaccinerne helt forfra, og vaccinerne kan nøjes med at få en såkaldt ”variationsopdateret godkendelse”.

Godkendelsen af de opdaterede vacciner er således baseret på al det data og den viden, man har om vaccinerne fra det oprindelige godkendelsesgrundlag og fra de mange andre studier om vaccinerne, der løbende er blevet udført, efterhånden som vaccinerne er taget i brug over hele verden. Der er givet 13 mio. doser i Danmark og 892 mio. doser i EU pr. august 2022 med en mRNA-vaccine, så der foreligger i dag et meget omfattende datagrundlag, der giver dokumentation for sikkerhed og effekt. 

Herudover er Pfizer/BioNTechs først godkendte variantopdaterede vaccine (rettet imod BA.1-varianten) testet i kliniske forsøg med mennesker, og eftersom den nye vaccine er en videreudvikling af denne, ligger disse studier også til grund for godkendelsen af BA.4/5-vaccinen. Efter godkendelse og ibrugtagning vil der fortsat blive indsamlet data og lavet kliniske studier om BA.4/5-vaccinen. Resultaterne af de nye kliniske studier indsendes løbende til EMA til brug for den videre dataopsamling. 

Foruden det omfattende data- og dokumentationsgrundlag for covid-19-vaccinerne er godkendelsen af de nye variantopdaterede covid-19-vacciner baseret på langvarig erfaring fra de årlige opdateringer af influenzavaccinerne. Influenzavaccinerne bliver hvert år opdateret forud for influenzasæsonen, så de bliver rettet imod netop de influenzavarianter, der forventes at drive influenzasmitten det kommende vinterhalvår.

I den sammenhæng viser erfaringen, at når der ikke er ændret på sammensætningen af vaccinen ud over variantopdateringen, er sikkerhedsprofilen, dvs. hyppigheden eller karakteren af bivirkninger, der kan forekomme, uændret.

Læs mere

Nyhed fra EMA: Adapted vaccine targeting BA.4 and BA.5 Omicron variants and original SARS-CoV-2 recommended for approval | European Medicines Agency (europa.eu)

EMA anbefaler godkendelse af de første variantopdaterede covid-19-vacciner (laegemiddelstyrelsen.dk)

Variantopdatering af COVID-19-vaccinerne er i proces (laegemiddelstyrelsen.dk)