Frist for indsendelse af årlige salgsdata for veterinærlægemidler til EU-lægemiddeldatabase (UPD)

8. november 2023

I henhold til Artikel 58(12) i forordning (EU) 2019/6 skal alle indehavere af markedsføringstilladelser til veterinære lægemidler registrere den årlige salgsmængde for hvert af sine veterinærlægemidler i lægemiddeldatabasen (UPD).

  • Fristen for registrering af data for 2022 var 30. juni 2023. Indehavere af markedsføringstilladelser til veterinære lægemidler kan forsat indsende data og anmodes om at foretage registreringen uden yderligere forsinkelse.
  • Fristen for registrering af data for kalenderåret 2023 er slutningen af februar 2024 og vil forblive den samme hvert år. Således vil fristen for indsendelse af data for kalenderåret 2024 være februar 2025, februar 2026 for kalenderåret 2025 etc.
Se venligst  CMDv’s hjemmeside og EMAs UPD-webside for yderligere oplysninger.