Kerendia ændret tilskudsklausul

21. august 2023

Lægemiddelstyrelsen har besluttet, at Kerendia, filmovertrukne tabletter, med indhold af finerenon i styrkerne 10 mg og 20 mg, ændrede tilskudsklausul fra den 24. juli 2023.

Vi vurderer, at Kerendia opfylder kriterierne for generelt klausuleret tilskud til patienter omfattet af klausulen:

 ”Behandling af voksne med type 2-diabetes og kronisk nyresygdom med eGFR ≥25 ml/min/1,73 m2 og vedvarende albuminuri (≥ 30 mg/g) trods behandling med de for patienten maksimalt tolerable doser af ACE-hæmmer/ARB og SGLT2-hæmmer eller hvor SGLT2-hæmmer ikke tolereres/er kontraindiceret. Behandlingen skal være iværksat af eller konfereret med en speciallæge i nefrologi eller endokrinologi.” 

Generelt tilskud

Når medicin får generelt tilskud, betyder det, at alle patienter får automatisk tilskud til den pågældende medicin, når medicinen købes på recept på apoteket. Tilskuddet bliver automatisk fratrukket prisen ved ekspeditionen på apoteket. Se grænserne for medicintilskud her: medicintilskudsgrænser

Generelt klausuleret tilskud

Hvis en medicin har generelt klausuleret tilskud, betyder det, at det kun er patienter, der opfylder nogle særlige betingelser, der kan få tilskud til medicinen. Det er den behandlende læge, der vurderer, om en patient er omfattet af de særlige betingelser. Lægen skal i de tilfælde skrive ”Tilskud” på recepten. Tilskuddet bliver automatisk fratrukket prisen ved ekspeditionen på apoteket. Se grænserne for medicintilskud her: medicintilskudsgrænser

Læs Lægemiddelstyrelsens afgørelse (pdf).