Lægemiddelstyrelsen fortsætter overvågning af covid-19-vacciner

28. februar 2023

Lægemiddelstyrelsen har gennem hele den tid, hvor covid-19-vaccinerne har været i brug i Danmark, haft særligt fokus på mulige nye bivirkninger. Og selv om covid-19 lige nu fylder mindre i samfundet end tidligere, så fortsætter Lægemiddelstyrelsen sin overvågning af vaccinerne i et internationalt samarbejde med lægemiddelmyndigheder i en lang række andre lande.

Lige så længe covid-19-vaccinerne har været i brug i DK har Lægemiddelstyrelsen haft fokus på at overvåge alle de indberetninger om formodede bivirkninger, som styrelsen modtager.

Den overvågning fortsætter, og vi prioriterer indberetninger om formodede alvorlige og uventede bivirkninger først og foretager en grundig vurdering af en mulig sammenhæng med vaccinen. Det sker i tæt samarbejde med lægemiddelmyndigheder både i og udenfor EU.

Vi overvåger også formodede bivirkninger efter covid-19-revaccination, herunder revaccination med de variantopdaterede bivalente vacciner.

Læs mere på vores temaside.