Ledig bevilling til Amagerbro Apotek

13. januar 2023

Bevillingen til at drive Amagerbro Apotek er ledig pr. 1. juli 2023. 

Bevillingen er opslået ledig efter lov om apoteksvirksomhed § 15, stk. 1 og stk. 2.

Amagerbro Apotek er beliggende i postnummer 2300.

Amagerbro Apotek er optaget på bilag 1 i bekendtgørelse nr. 1604 af 28. december 2022 § 3 stk. 4, så der ydes ikke omsætningstilskud fra staten.

Amagerbro Apoteks frivillige filial, Amager Strand Apotek, afhændes af afgående apoteker til en anden bevillingshaver. 

Vejledning i ansøgning om ledige apoteksbevillinger er d. 10. maj 2019 ændret i forhold til at partshøringsmateriale sendes til ansøgernes e-boks via deres cpr. nummer. 

Ansøgningen til Lægemiddelstyrelsen stiles til:

Lægemiddelstyrelsen 

Axel Heides Gade 1
2300 København S.

Ansøgninger sendes elektronisk via kontaktformularen. (Åbner i nyt vindue, og skal udfyldes indenfor 20 minutter, ellers modtager vi den ikke). Man kan højest sende én fil eller én zip-fil mappe.

Ansøgningen skal være Lægemiddelstyrelsen i hænde senest den 10. februar 2023 kl. 12.00.

Rekvirering af oplysninger vedr. Amagerbro Apotek nr. 243 

Økonomiske oplysninger samt øvrige oplysninger om Amagerbro Apotek kan rekvireres ved henvendelse til Pernille Rokkjær Schødt på mail: Send en mail eller telefon: 29363750.

Distributionsenheder af Amagerbro Apotek

Filialer

Amager Strand Apotek (frivillig filial). Filialen indgår ikke i bevillingsopslaget, da den afhændes til anden bevillingshaver.

Kløvermarkens Apotek

Meddelelsen om den ledige bevilling sker i henhold til § 18, stk. 1 i Lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. juni 2018.